Τι κάνουμε;

Με το βλέμμα στραμμένο πρωτίστως στα ίδια τα παιδιά, αλλα και στους σημαντικούς ανθρώπους που πλαισιώνουν κάθε τους βήμα, προσδοκούμε μέσα από τα εργαστήρια να εξερευνήσουμε σημαντικές πτυχές του κόσμου τους και να ενισχύσουμε την αλληλεπίδραση τους με τους κόσμους των άλλων. Στόχος των εργαστηρίων είναι μέσα σε ένα ασφαλές και γεμάτο περιέργεια πλαίσιο να επεξεργαστούμε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα των παιδιών, να επικοινωνήσουμε ιδέες και να δομήσουμε εμπειρίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως εφόδια για το μέλλον. 

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από τη δημιουργία εργαστηρίων για παιδιά αλλά και για ενήλικες.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματός μας, οργανώνουμε βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, όπου έρχονται σε επαφή με έννοιες και διαδικασίες σημαντικές για τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, δίνεται χώρος και χρόνος στην ελεύθερη και δημιουργική έκφραση του κάθε παιδιού.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ;

 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Επαφή με έννοιες γύρω από την εικόνα του εαυτού.
 • Γνωριμία με τη βιωματική διαδικασία και μάθηση.
 • Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στις ομαδικές διαδικασίες.
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Στις συγκεκριμένες ομάδες οι γονείς έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν και να μοιραστούν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους γύρω από το γονεϊκό τους ρόλο, αγγίζοντας παράλληλα θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον, θα υπάρχουν εργαστήρια στοχευμένα στη σχολική διαδρομή των παιδιών και τη σημασία που αυτή μπορεί να έχει για τους γονείς.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου στο οποίο οι γονείς θα μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα και να επεξεργαστούν καλύτερα τα θέματα που αναδύονται. Η συζήτηση αποτελεί το βασικό εργαλείο των εργαστηρίων αυτών, το οποίο όμως θα εμπλουτίζεται με βιωματικά στοιχεία

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ;

 • Κατανόηση των αναπτυξιακών και συναισθηματικών αναγκών του παιδιού.
 • Εισαγωγή σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη συναισθηματικών αποθεμάτων.
 • Ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ωρίμανσης του παιδιού.
 • Ενεργητική συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες.
 • Δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των απόψεων τους, μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο.